Najlepszy instruktor nauki jazdy 2013
Biuro
Sala wykładowa
Flota
Plac manewrowy