sprawy organizacyjne

Data dodania: 2024-07-12

NAJBLIŻSZE ROZPOCZĘCIE KURSU ODBĘDZIE SIĘ 08.08.2024 O GODZ.16:00. ZAPRASZAMY!

sprawy organizacyjne

Data dodania: 2023-10-09

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" informuje, że Starostwo Powiatowe w Brzesku opublikowało wyniki zdawalności za I półrocze 2023 To są wyniki osób które zdały egzamin praktyczny za pierwszym razem i dotyczą tylko Kat. B prawa jazdy.

     

Ośrodki które przeszkoliły powyżej 50 osób

1. OSK"EXPERT"

64 egz.

57.81%

Ośrodki które przeszkoliły od 25 do 50 osób
1. Akademia Jazdy "YES Auto"  49 egz. 57.14%
2. OSK " LIDER 31 egz. 54.84%
3. OSK " PŁOMIEŃ" 36 egz. 52.78%
4. OSK " PERFECT" 40 egz. 50%
5. OSK "HALIK" 30 egz. 46.66%
6. AKADEMIA JAZDY "KONESER" 33 egz. 45.45%
7. OSK "MAX" 30 egz. 40%
Ośrodki które przeszkoliły poniżej 25 osób
1. OSK "ALJAN" 2 egz. 50%
2. OSK "SOWA" 7 egz. 28.57%
3. OSK "MARCIN"  1 egz. 0%

sprawy organizacyjne

Data dodania: 2023-10-05

Najbliższe spotkanie kursu październikowego odbędzie się we wtorek,10.10.2023 o godz.16:00, natomiast w środę,11.10.2023 również o godz.16:00, odbędą się badania lekarskie. Proszę wszystkich o obecność oraz informuję, że do czasu badań lekarskich, można do tego kursu się dopisać.

sprawy organizacyjne

Data dodania: 2023-09-14

Najbliższe rozpoczęcie kursu odbędzie się 05.10.2023 r. o godz.16:00. ZAPRASZAMY!

sprawy organizacyjne

Data dodania: 2022-10-26

OSK "EXPERT" informuję, że zakupił nowe samochody przeznaczone do nauki jazdy, takie jakie bedą na egzaminach od grudnia 2022 r.

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2022-02-10

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" informuje, że Starostwo Powiatowe w Brzesku opublikowało wyniki zdawalności poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców za II półrocze 2021 r. z podziałem na ośrodki duże, średnie i małe w zależności od ilości przeszkolonych osób. Mając wyniki również za I półrocze podaje wyniki za cały 2021 r. To są wyniki osób które zdały egzamin  praktyczny za pierwszym razem.

                

Duże ośrodki w których szkolenie odbyło powyżej 100 osób
1.OSK "EXPERT" 214 EGZ. 47.67%
2. OSK "L-PERFECT" 113 EGZ. 39.82%
Średnie ośrodki w których szkolenie odbyło od 51 do 100 osób
1. OSK "LIDER" 73 EGZ. 50.68%
2. OSK "MAX" 62 EGZ. 40.32%
3. OSK "HALIK" 76 EGZ.

38.16%

4. OSK "PŁOMIEŃ" 53 EGZ. 33.96%
5. OSK "KONESER" 89 EGZ. 33.71%
6. OSK "YES AUTO" 71 EGZ. 26.76% 
Małe ośrodki w których szkolenie odbyło od 1 do 50 osób
1. OSK "AQUILA" 7 EGZ. 28.57%
2. OSK "SOWA" 19 EGZ. 21.05%
3. OSK "ALJAN" 12 EGZ. 16.67%
4. OSK "MARCIN" 12 EGZ. 16.67% 

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2021-07-21

Starostwo Powiatowe w Brzesku podało wyniki zdawalności ośrodków szkolenia kierowców prowadzących działalność na terenie naszego powiatu obejmujące pierwsze podejście do egzaminu praktycznego w zakresie kat. B prawa jazdy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30.06.2021 r.

                            Duże ośrodki w których szkolenie odbyło powyżej 100 osób

   1.  OSK "EXPERT"        105 EGZ.     46.67%

Średnie ośrodki w których szkolenie odbyło od 51do 100 osób
1. OSK "L-Perfect" 57 EGZ. 45.61%
Małe ośrodki w których szkolenie odbyło od 1 do 50 osób
1. OSK "LIDER" 35 EGZ.    48.57%
2. OSK "KONESER" 39 EGZ. 41.03%
3. OSK "HALIK" 37 EGZ. 40.54%
4. OSK "MAX"  28 EGZ. 37.04%
5. OSK "YES AUTO" 34 EGZ.  32.35%
6. OSK "PŁOMIEŃ"  26 EGZ. 30.77%
7. OSK "AQUILA" 4 EGZ. 25%
8. OSK "SOWA"   7 EGZ.  14.29%
9. OSK "ALJAN" 3 EGZ. 0.00%
10. OSK " MARCIN" 4 EGZ. 0.00%

                                    

                                                              

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2020-01-29

    Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" informuje,że Starostwo Powiatowe w Brzesku podało wyniki zdawalności poszczególnych ośrodków z podziałem na ośrodki duże,średnie i małe w zależności od ilości przeszkolonych osób/nie można porównywać wyników ośrodka który przeszkolił kilkaset osób z ośrodkiem który przeszkolił kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób/ Mając wyniki zarówno za I jak i za II półrocze podaje zdawalność  za cały 2019 r. To są wyniki osób które zdały egzamin praktyczny za pierwszym razem.

 

                         Ośrodki duże które przeszkoliły powyżej 100 osób

 

1.OSK "EXPERT"   212 EGZ.   62.64%

 

                         Ośrodki średnie które przeszkoliły od 51 do 100 osób

1. OSK "PERFECT" 53 EGZ.  71.69%
2. OSK "LIDER"  84 EGZ. 65.47%
3. OSK "HALIK"  76 EGZ. 43.42% 
4. OSK "KONESER" 92 EGZ. 34.78%
                         Ośrodki małe które przeszkoliły od 1 do 50 osób
1. OSK "MAX"   21 EGZ. 42.85%  
2. OSK "PŁOMIEŃ" 29 EGZ. 41.37%
3. OSK "YES AUTO"  25 EGZ.   36.00%
4. OSK "ALJAN"  7 EGZ. 28.57% 
5. OSK "MARCIN"  24 EGZ. 25.00%
6. OSK "SOWA"  40 EGZ.  20.00% 
7. OSK "AQUILA"   6 EGZ.  00.00%

 

Data dodania: 2019-08-05

Ośrodek  Szkolenia  Kierowców "EXPERT" uprzejmie  informuje,że Starostwo Powiatowe w Brzesku podało  wyniki  zdawalności  za  I  półrocze  2019 r z  uwzględnieniem  ilości  egzaminów  w  poszczególnych  ośrodkach. Są  to  wyniki  osób,które  zdały  egzamin  praktyczny  za  pierwszym  podejściem.

                   OŚRODKI  KTÓRE  PRZESZKOLIŁY  OD  50  DO  100  OSÓB

    1. OSK  " EXPERT "            95  EGZ.              60.64  %

             OŚRODKI  KTÓRE  PRZESZKOLIŁY  OD  1  DO  50  OSÓB

 

1. OSK  " PERFECT " 22  EGZ.   72.73  %
2. OSK  " LIDER "  28  EGZ. 60.71  %  
3. OSK  " PŁOMIEŃ 20  EGZ.    50.00  %  
4. OSK  " YES AUTO "   18  EGZ. 44.44  %
5. OSK  " HALIK " 34  EGZ. 44.12  % 
6. OSK  " KONESER " 44  EGZ.  43.18  %
7. OSK  " MARCIN " 19 EGZ. 31.58 %
8. OSK  " SOWA " 23  EGZ. 13.04  %
9. OSK  " MAX " 9  EGZ. 11.11  %
10.OSK  " ALJAN " 2  EGZ. 00.00  %
11.OSK  " AQUILA " 0  EGZ.  00.00  %

 

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2019-01-29

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" uprzejmię informuję,że Starostwo Powiatowe w Brzesku opublikowało wyniki zdawalności poszczególnych ośrodków działających na terenie naszego powiatu z podziałem na ośrodki duże,średnie i małe w zależnosci  od ilości przeszkolonych osób i egzaminów.Mając dane zarówno z pierwszego jak i z drugiego półrocza poniżej podaję zdawalność za cały 2018 rok.

L.p. Nazwa  Ośrodka Szkolenia Kierowców Liczba osób podchodzących do egzaminu Procent zdawalności
Duże ośrodki w których szkolenie odbyło powyżej 100 osób   
1. OSK EXPERT"Zbigniew Toboła 322 55.49
2. OSK "KONESER" 105 44.76
Średnie ośrodki w których szkolenie odbyło od 51 do 100 osób
1. OSK "HALIK" Dawid Halik 90 42.22
2. OSK "PŁOMIEŃ" Krzysztof Brzęk 52 40.38
3. OSK "YES AUTO" Sp. z o.o 58 37.93
4. OSK "SOWA" Teresa Sowa 66 21.21
Małe ośrodki w których szkolenie odbyło od 1 do 50 osób
1. OSK "LIDER" P. Kotra, E. Styrna  46 60,87
2. OSK "L-PERFECT" Mateusz Żurek 25 52,00
3. OSK "MARCIN" Marcin Lis 37 37,84
4. OSK "MAX" Piotr Kubala 35 34,29
5. OSK "ALJAN" Jan Michałek 18 27,78
6. OSK "AQUILA"  Antoni Kmieć 18 22,22

 

 

Data dodania: 2018-07-16

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" informuje,że Starostwo Powiatowe w Brzesku opublikowało wyniki zdawalności poszczególnych ośrodków szkolenia za pierwsze półrocze 2018 roku./pierwsze podejście/ Nasz ośrodek tradycyjnie zajął pierwsze miejsce, uzyskując najwyższą zdawalność przy najwyższej liczbie egzaminów, zostawiając konkurencję daleko z tyłu. Poniżej podajemy wyniki:

1. OSK  "EXPERT"  157 egzaminy 59.24%
2. OSK  "HALIK"  44  egzaminy 45.45%
3. OSK  "KONESER"  54 egzaminy 38.89%
4. OSK  "MAX"   18 egzaminów  33.33%
5. OSK  "ALJAN" 6 egzaminów 33.33%
6. OSK  "AQUILA 13 egzaminów  23.08%

                 OŚRODKI SZKOLENIA KTÓRE  PRZESZKOLIŁY    PONIŻEJ  PIĘCIU  OSÓB

OSK "PERFECT"  2  EGZAMINY                     100%
OSK "LIDER"/STYRNA-KOTRA/ 4  EGZAMINY                       25%  

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2018-02-06

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" informuje,że Starostwo Powiatowe w Brzesku opublikowało wyniki zdawalności poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców zarówno za I jak i za II półrocze 2017 r. Nasz ośrodek nadal jest najlepszym ośrodkiem utrzymując dużą przewagę nad konkurencją i to zarówno co do ilości egzaminów,jak i oczywiście co do wyników. Mając zdawalność z poszczególnych półroczy, podaje wyniki za cały 2017 rok i jest to zdawalność  za I podejściem.

 

1.OSK "EXPERT"  355 egzaminów 58.6%
2.OSK "MAX" 44 egzaminy  42.3%
3.OSK "KONESER" 101 egzaminów 41.8%
4.OSK "HALIK" 98 egzaminów  36.9%
5.OSK "L-CARS"  56 egzaminów 27.9%
6.OSK"ALJAN" 21 egzaminów 14.5%
7.OSK"AQUILA"  7 egzaminów 12.5%
8.OSK "BUKOWICZ" 10 egzaminów 0%

Wymiana samochodów

Data dodania: 2017-05-03

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" informuje wszystkich którzy chcą zapisać się na kurs prawa jazdy, że wymieniliśmy już całą flotę samochodową.Kursanci mają do dyspozycji 7 nowych samochodów marki Skoda Fabia. Informujemy,że od 12.06. można będzie zdawać egzamin praktyczny tylko na Skodach. Biorąc pod uwagę okres trwania kursu, a także czas oczekiwania na egzamin, nie warto zaczynać szkolenia na starych samochodach. Zapraszamy do naszego Ośrodka!

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2017-02-22

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" na podstawie wyników opublikowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku podaje wyniki zdawalności poszczególnych ośrodków szkolenia za 2016 rok tym razem za I podejściem. Ponieważ ośrodek egzaminowania w Tarnowie podał średnią zdawalność a więc uwzględnił wszystkie podejścia,macie Państwo pełną informację na temat szkolenia co z pewnością ułatwi wybór najlepszego ośrodka. Nasz ośrodek jest niekwestionowanym liderem w obu rankingach. Poniżej wyniki za I podejściem, a jeszcze niżej opublikowane wcześniej wszystkie podejścia.

 

1. OSK " EXPERT" 359 egzaminów 47.62%
2. OSK " HALIK" 111 egzaminów 42,34%
3. OSK "BUKOWICZ" 51  egzaminów 41,18%
4. OSK "KONESER" 123 egzaminy 39,84%
5. OSK "MAX" 30 egzaminów 36,67%
6. OSK " AQUILA " 16 egzamninów 31.25 %
7. OSK "L-CARS" 41 egzaminów 29,27%
8. OSK " ALJAN" 24 egzaminy 12,5 %

  

 

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2017-01-19

 Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy, że Ośrodek Egzaminowania w Tarnowie opublikował na swojej stronie internetowej ranking osrodków szkolenia kierowców za 2016 r. Tym razem podano wyniki zdawalności poszczególnych ośrodków nie tylko za pierwszym podejściem, ale uwzględniono wszystkie egzaminy do jakich przystąpili kursanci w roku 2016,a więc i tych co zdali za pierwszym razem, ale i tych co zdali za drugim,trzecim itd... Nasz Ośrodek ponownie został liderem, zostawiając konkurencje daleko w tyle.

 

1. OSK "EXPERT" 881 EGZAMINÓW 41.24 %
2. OSK "KONESER" 368 EGZAMINÓW   31.61 %
3. OSK "HALIK" 414 EGZAMINÓW 29.85%
4. OSK "BUKOWICZ" 164 EGZAMINY 28.57%
5. OSK  "MAX"   94 EGZAMINY 23.66%
6. OSK "L-CARS" 154 EGZAMINY 23.18 %
7. OSK "ALJAN" 119 EGZAMINY 14.78%
8. OSK "AQUILA" 75  EGZAMINÓW 14.67 %

                                                                

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2016-08-05

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy,że Starostwo Powiatowe w Brzesku opublikowało wyniki zdawalności ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie powiatu.Podane wyniki obejmują I półrocze 2016 roku i jest to zdawalność za pierwszym podejściem. 

    1. OSK  "EXPERT"                                     171                  egzaminy                              47.95 %

    2. OSK  Płomień                                           13                  egzaminów                           46.15 %

    3. OSK  BUKOWICZ                                     23                  egzaminy                               43.47 %

    4. OSK  KONESER                                        44                  egzaminy                                43.18 %

    5. OSK  MAX                                                14                  egzaminów                             42.86 %

    6. OSK  L-CARS                                            21                 egzaminów                              38.10 %

    7. OSK  HALIK                                              45                 egzaminów                              37.21 %

    8. OSK  AQUILA                                             9                  egzaminów                              22.13 %

    9. OSK  SOWA                                              14                 egzaminów                              14.29 %

   10. OSK ALJAN                                              12                 egzaminów                               8.33 %

 Jak widać  nasz ośrodek jest nadal niekwestionowanym liderem, ilość przeprowadzonych egzaminów wynosi tyle co wszystkich pozostałych razem wzięte, co oznacza ,że cieszymy się największym zaufaniem, za co oczywiście jako Kierownik Ośrodka bardzo dziękuje. 

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2016-02-09

Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy,że Ośrodek Egzaminowania w Tarnowie opublikował na swojej stronie internetowej ranking zarówno ośrodków szkolenia jak i instruktorów opracowany na podstawie wyników zdawalności za pierwszym podejściem w 2015 roku. Nasz ośrodek po raz kolejny okazał się najlepszym ośrodkiem zajmując pierwsze miejsce. Od siedmiu lat jesteśmy najlepiej szkolącym ośrodkiem i to nie tylko w Starostwie Brzesko. Opublikowano również najlepszych instruktorów i tu z ośmiu wyróżnionych w naszym Starostwie, pięciu to instruktorzy z Experta, zajmując pięć pierwszych miejsc. Odnosząc się do wpisu jednego z konkurencyjnych ośrodków,że przymyka oko i wypuszcza na egzamin nie przygotowanych kursantów, to muszę stwierdzić, że jest to powód do wstydu,a nie do dumy, bo to oznacza, że ten ośrodek z premedytacją naraża kursantów na dodatkowe koszty w postaci opłacenia kolejnych egzaminów,na kolejny stres podczas egzaminu, nie mówiąc, że jest to niezgodne z przepisami. Poniżej przedstawiamy ranking ośrodków oraz instruktorów.

STAROSTWO BRZESKO

1.  OSK "EXPERT" 51.68 %
2. OSK "KONESER" /SZCZUROWA/ 45.10 %
3. OSK "HALIK" 40.28 %
4. OSK "BUKOWICZ" 33.33 %
5. OSK "MAX" 27.59 %
6. OSK "L-CARS" /DĘBNO/ 24.49 %
7. OSK "AQUILA" /DOŁY/ 23.53 %
8. OSK "ALJAN" /SUFCZYN/ 11.11 %

 

RANKING INSTRUKTORÓW

1.  Toboła Zbigniew                      64.71 %
2. Cempura Zdzisław 51.85%
3. Pawełek  Piotr 45.45%
     
     
     
     

 

 

 

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2015-02-11

 Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  "EXPERT" pragnie  poinformować  wszystkich, którzy  mają  zamiar  zapisać  się  na  kurs  prawa  jazdy, że  Ośrodek  Egzaminowania  w  Tarnowie  opublikował  na  swojej  stronie  internetowej  ranking  ośrodków  opracowany  na  podstawie  zdawalności  za  pierwszym  podejściem  w  2014 r. Nasz  ośrodek  kolejny  już  raz  okazał  się  najlepiej  szkolącym  ośrodkiem i  to  nie  tylko  w  Starostwie  Brzeskim, ale  wśród  wszystkich  ośrodków , uzyskując  w  swoim  przedziale  najlepszy  wynik. Opublikowano  również  najlepszych  instruktorów  w  poszczególnych  starostwach. W  Starostwie  Brzesko  wśród  siedmiu  najlepiej  szkolących  instruktorów, pięciu  to  instruktorzy  z  EXPERTA, zajmując  pięć  pierwszych  miejsc.

 

                                                         STAROSTWO  BRZESKO

                             

1. OSK "EXPERT"  51.03 %
2. OSK "KONESER"  /SZCZUROWA/   44.83 %
3. OSK "HALIK"   43.02 %
4. OSK "MAX"  41.67 %
5. OSK "L-CARS" /DĘBNO/  33.33 %
6. OSK "ALJAN" /SUFCZYN/  26.32 %
7. OSK "BUKOWICZ"  25.00 %
8. OSK "AQUILA" /DOŁY/  18.75 %
   

  

Wyniki można sprawdzić na www.mord.tarnow.pl 

                                        

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Data dodania: 2014-02-16

Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  "EXPERT"  informuje, że  Małopolski  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Tarnowie  opublikował  ranking  ośrodków  opracowany  na  podstawie  zdawalności  za  pierwszym  podejściem  do  egzaminu  w  okresie  od  19.01.2013 do 19.01.2014. Nasz  ośrodek  po raz  kolejny  okazał  się  najlepszy  uzyskując  wynik 53.54% . Opublikowano  również  najlepszych  instruktorów  w  poszczególnych  starostwach. W  Starostwie  Brzesko  wśród  siedmiu  najlepiej  szkolących  instruktorów, sześciu  to  instruktorzy  z  "EXPERTA" zajmując  pięć  pierwszych  miejsc  oraz  siódme.

                                                             

 STAROSTWO  BRZESKO

 

  1. OSK „EXPERT"

53.54%

  2. OSK „HALIK DAWID”

44.26%

  3. OSK „KONESER” (SZCZUROWA)

38.00%

  4. OSK „BUKOWICZ”

36.36%

  5. OSK „L-CARS” (DĘBNO)

28.00%

  6. OSK „OSKAR”

25.81%

  7. OSK „DRIVER SCHOOL” (RAMS)

22.22%

  8. OSK „AQUILA” (DOŁY)

21.43%

  9. OSK „JANIK”

20.00%

10. OSK „MAX”

20.00%

11. OSK „ALIAN” (SUFCZYN)

16.67%

 

  Wyniki  można  sprawdzić  na  stronie  www.mord.tarnow.pl

 

              

Zdawalność za 2013 r.

Data dodania: 2014-01-09

Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  "EXPERT"  informuje  wszystkich  obecnych  i  przyszłych  kursantów, że  za  rok  2013

uzyskał średnią  zdawalność  47%, to  jest  znakomity  wynik  osiągnięty  zarówno  dzięki  pracy  naszych  instruktorów, ale

również  dzięki  zaangażowaniu  i  współpracy  naszych  kursantów, za  co  im  jako  Kierownik  Ośrodka  bardzo

dziękuje. Niedługo  potwierdzenie  naszych  wyników  znajdziecie  Państwo  na  stronie  internetowej  MORD Tarnów. 

Ranking ośrodków szkolenia kierowców

Data dodania: 2013-02-15

Pragniemy poinformować, że Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego opublikował ranking ośrodków opracowany na podstawie zdawalności za 2012 rok. Nasz ośrodek ma najwyższą zdawalność ze wszystkich ośrodków działających na terenie powiatu brzeskiego oraz bocheńskiego. Podano również najlepszych instruktorów, wśród których jest aż trzech z naszego ośrodka,w tym kierownik OSK "EXPERT" Zbigniew  Toboła.

Powiat brzeski  
Od lewej: Kierownik Ośrodka Zbigniew Toboła
oraz Egzaminator Nadzorujący Robert Dorosz

Więcej zdjęć w Galerii
1. OSK "EXPERT" 36.4%
2. OSK "HALIK" 32.2%
3. OSK "KONESER" [Szczurowa] 31.0%
4. OSK "L-CARS" [Dębno] 27.8%
5. OSK "MARVIT" 26.9%
6. OSK "OSKAR" 25.2%
7. OSK "ALJAN" [Sufczyn] 24.1%
8. OSK "BUKOWICZ" 24.0%
9. OSK "AQUILA" [Doły] 21.1%
10. OSK "DRIVER SCHOOL" 18.7%
11. OSK "DOJKA" 18.1%
12. OSK "JANIK" 17.4%
13. OSK "MAX" 17.0%
     


Przed wyborem ośrodka warto wejść na stronę MORD w Tarnowie i zapoznać się z wynikami.